Krav til dokumentasjon våtrom

Har du planer om å pusse opp bad eller våtrom og skal få arbeidet utført. Hva er våtromsnormen, og hva slags dokumentasjon kan du kreve på. Forskrift om tekniske krav til byggverk (TEK).

Byggebransjens våtromsnorm (BVN) er et verktøy for planlegging og bygging av våtrom. Målet er å heve kvaliteten på våtrom med hensyn til. Bladene gjengir minimumskrav i i forskrift om tekniske krav til byggverk (TEK10) til planlegging, utførelse og dokumentasjon av våtrom.

Det er mange spørsmål rundt hva slags dokumentasjon man må ha til badet. Kapittel Dokumentasjon av oppfyllelse av krav. Våtrom skal ha sluk og gulv med tilstrekkelig fall mot sluk for de deler av gulvet som må antas å bli utsatt . Be for all del håndverkeren om papirer.

Uten ordentlig dokumentasjon på det som er gjort, kan boligen din bli langt mindre . Følgende skal minst være oppfylt: Våtrom skal ha sluk og gulv med. Med FDV-dokumentasjon for våtrom menes en dokumentasjon som viser. Nye krav til boligsalgsrapporten gjør at du må dokumentere utbedringer som er gjort, hvis du skal selge.

Bransjen ønsker kravet velkommen, . Begrepet Våtromsnormen ( Byggebransjens Våtromsnorm, BVN ) er til forskjell fra de.

BVN anses samtidig som en presumpsjon på at byggeforskriftens krav er oppfylt. Heldigvis skjerpes kravene til kontroll og dokumentasjon på arbeider som tilhører våtrommet, både på prosjekteringsnivå og på det utførende nivå. Her får du svar på spørsmålene du har om krav til dokumentasjon og FDV-dokumentasjon ved nyoppusset bad eller våtrom. En rekke arbeider på eksisterende våtrom er unntatt fra kravet om.

Dokumentasjon, Drifts- og Vedlikeholdsinstruks (DDV) er et. Dette skal bety at produktet tilfredsstiller krav gitt i en europeisk standard. For å redusere feil i våtrom ble det fra 1. Våtrom er søknadspliktig etter plan- og bygningsloven (pbl) §20-jfr.

Forskrift om byggesak (SAK10) § 2-2. Den nye boligsalgsrapporten som trådte i kraft ved nyttår, stiller høyere krav til dokumentasjon av all oppussing og vedlikehold som er blitt gjort . TEK10) setter krav til FDV dokumentasjon – en .