Konsultasjon betyr

Her finner du betydninger av ordet Konsultasjon. En konsultasjon forutsetter en direkte kontakt mellom lege og pasient og at legen . Fikk brev i posten om at vi har fått time til konsultasjon på.

Vanskelig å finne en god oversettelse, men det betyr bare møte med henne for å . I medisinen henvendelse for å søke råd hos en lege eller annet medisinsk personell. Konsultasjonen innebærer vanligvis pasientens . Hva betyr innkalling til konsultasjon?

Vanlig lege time er en konsultasjon med legen. Det er normalt ikke avsatt mer enn 10-minutter til en avtalt konsultasjon. Plikten til konsultasjon betyr at de ansattes representanter skal gis anledning til å uttale seg om det foreslåtte tiltaket innen rimelig tid.

Liste over oversettelser: konsultasjon. Allmennlegetjeneste Vår allmennlege er ikke med i den offentlige fastlegeordningen. For deg betyr det at du fritt kan bruke allmennlegen . Definisjoner Betegnelsen ”Konsultasjon Liaison” kommer fra de latinske begrep ”konsul’ere” som betyr ”å rådspørre”, og ”ligare” som betyr ”å .