Klorin på hud

Klor er et kjemikalium som brukes som desinfiseringsmiddel til å hindre. Hvis du har fått klor på huden eller i øynene, må stedet skylles med . Forgiftninger › Gasser og kjemikalierBufretLignendeFor eksponering for klor, se Irriterende gasser – behandlingsanbefaling ved.

Ved søl på hud med etsende konsentrasjoner hypokloritt: Fjern klær og skyll . Selv om klor er ikke lett absorberes av menneskelig hu kan høye nivåer av klor fører til noen absorpsjon i blodet. I blodet, kan klor forårsake nyreskader og . Jeg vasket badet ofte for 2-uker siden med klor, etter det har jeg hatt tung.

Høyere konsentrasjoner av klor virker også etsende på huden. Ved romtemperatur er klor en toatomig gass, Cl med gulgrønn farge. Ved etseskader på huden skylles øyne og hud under rennende vann i . Lave nivåer av innånding eksponering for klor kan føre til brystet, øyne og hud irritasjoner.

Det kan også gjøre du hoster eller har vondt i halsen. Dette Sikkerhetsdatablad er utarbeidet i Eco Publisher (EcoOnline). H3Gir alvorlige etseskader på hud og øyne. Maskinoppvaskmidler; Klorin; Grønnsåpe; Flekkfjernere med peroksider.

Ta av tilsølt tøy og skyll og vask huden grundig.