Husbanken startlån behandlingstid

Startlån kan gis til kjøp av brukt bolig, toppfinansiering ved bygging av. Startlån skal bidra til at personer med langvarige boligfinansieringsproblemer kan skaffe seg en egnet bolig og . Du sender søknaden til den kommunen du ønsker å kjøpe bolig i.

Der blir søknaden behandlet og du kan få råd og veiledning. Nordmenn uten egenkapital på jakt etter boligfinansiering får nå nei av stort sett alt som kan krype og gå av norske banker. Har noen her fått startlån av Husbanken(kommunen)?

Trondheim har dem uka behandlingsti utrolig treigt!

Vi fikk innvilget startlån fra kommunen. Kommunens startlån er i husbanken og de bruker standard . Mange har oppdaget muligheten for å få Startlån via Husbanken dersom de ikke har nok egenkapital for å få et vanlig boliglån. Anders Sørlien (23) fikk startlån i Husbanken for å kjøpe seg leilighet. Vestre Toten ønsket han ikke å vente på den lange behandlingstiden.

Startlånet kan nedbetales over inntil år, og det kan velges flytende eller fast rente. Renten følger Husbankens rentefot tillagt. VG Nett) Rita Beck (38) blir nektet startlån av Skedsmo kommune, men. Ifølge foreløpig statistikk fra Husbanken har kommunene totalt mottatt .

Av: Astrid Stenberg og Steinar Ottesen. Behandlingstiden for søknad om startlån og tilpasning av bolig har blitt redusert. Du kan få startlån dersom du har hatt langvarige problemer med å få lån eller. På husbanken sider kan du velge eSøknad eller laste ned søknadsskjema. Startlånet skal bidra til at personer med langvarige.

Husbankens forskrift om startlån av 01. Har du langvarige boligfinansieringsproblemer, kan startlån bidra til at du kan skaffe deg en nøktern og rimelig bolig. Det er kommunen som tar imot og behandler søknader om startlån.

Prøv også Husbankens låne- og livsoppholdskalkulator . Og flere har oppdaget muligheten til å få startlån via Husbanken dersom de ikke har nok. Vanligvis har behandlingstiden for startlån ligget på rundt fire uker. Startlån skal bidra til at personer som har langvarige problemer med å kjøpe bolig kan. Du kan lese mer om startlån på Husbankens nettsider. Her ser du aktuelle målgrupper for startlån.

Les mer på Husbanken sin hjemmeside Hvor mye kan jeg låne? Les mer om startlån på husbankens nettsider. Boligkontoret forvalter Husbankens ulike låne- og tilskuddsordninger og . Har du etableringsproblemer, kan startlån bidra til at du kan skaffe deg en nøktern,. Tilbudet er utviklet i et samarbeid mellom KS, Husbanken, .