Hagelin kristiansund

Avfall, søppel, boss, tømming, rusk, skit, åpningstider, hagelin. Renholdsverket har etablert en gjenbrukshall på Hagelin. Her kan du levere ting til gjenbruk i steden for å kaste dem.

Sekker for innsamling av plastemballasje kan hentes på Servicekontoret, Langveien eller ved miljøstasjonen på Hagelin. Her kan du levere ting gratis til gjenbruk i stede for å kaste dem. Hagelinområdet ligger meget sentralt til i Kristiansund. Vi mener Hagelin bør oppgraderes og transformeres fra dagens bruk, til en bruk mer . Omkamper forsinker nytt renovasjonsanlegg i Kristiansund.

Hagelinveien 65Kristiansund Mandag – Fredag kl 07. Et enstemmig plan- og bygningsråd i Kristiansund vil ha gjenbruk, avfallsortering og omlasting av søppel bort fra Hagelin. Mye røyk da søppelsorteringsanlegget på Hagelin i Kristiansund brann søndag morgen.