Forskjell mellom norrønt og moderne norsk

Stainawarijar moderne norsk Steinar. Til tross for mange likhetstrekk også mellom norrøn og moderne norsk uttale, vil nok dagens nordmenn finne flere forskjeller enn islendingene. Språket som ble snakket i det norrøne området fra omkring 8til 1350; Det norrøne området: De områdene.

Forskjeller mellom moderne norsk og norrønt. Bokstaven å fantes ikke i norrønt, den kom inn i norske språket på 1900-. Norrønt er et språk som ble snakket i Norge og på Island i perioden ca. Det som er den største forskjellen mellom moderne norsk og norrøn .

FRÅ NORRØNT TIL MODERNE NORSK + ISLANDSK Norrønt Alt språk som er i bruk forandrar. Home Norsk Norrønt og moderne norsk – en språkreise i tiden. Artikkel som ser på forskjeller og likheter ved norrønt og moderne norsk, og sammenlikner gramatikken i de to språkene.

Norrønt var språket vi brukte i No.