Foretaksregisteret gebyr

Registrering i Foretaksregisteret, Elektronisk, Papir . Registrering i Foretaksregisteret medfører et gebyr. Størrelsen på gebyret avhenger av hvilken organisasjonsform du skal registrere, og om du benytter .

Gebyr for registrering i Foretaksregisteret og utstedelse av kunngjøringer. For registrering av foretak hvor alle eller enkelte deltakere, eiere eller . I tillegg til å redusere og fjerne gebyr som beskrevet i høringsnotatet, er forskriften forenklet ved at overflødige. Foretaksregisteret som sendes via Altinn. Det betales gebyr med 0kroner ved innsendelse til Løsøreregisteret via Altinn.

Selskapet må registreres i foretaksregisteret dersom det skal drives. Ved registrering i foretaksregisteret tilkommer det et gebyr fra Brønnøysundregisteret på kr. Maks gebyr kan totalt bli på over 53. Registrering i Enhetsregisteret er helt kostnadsfritt, men ønsker du å stå i foretaksregisteret kommer det et gebyr på kr 26- via Altinn og kr 83- om du .