Foretaksregisteret enkeltmannsforetak

Enhetsregisteret og Foretaksregisteret. Et av de viktigste spørsmålene å ta stilling til ved registrering av enkeltpersonforetak er hvorvidt det . Enkeltpersonforetak har også rett til å registrere seg i Foretaksregisteret. Ved registrering i Foretaksregisteret vil foretaket få en firmaattest.

Hvis du driver med kjøp og salg av varer, har flere enn fem ansatte eller skal foreta pant i varelager, må du registrere deg i Foretaksregisteret. Hvis du ønsker å gjøre endringer på den informasjonen som er registrert på ditt enkeltpersonforetak, kan du gjøre dette ved å sende inn . Registrering i Foretaksregisteret, Elektronisk, Papir.

Alle enkeltpersonforetak kan registrere seg i Enhetsregisteret. Du har plikt til å registrere ditt enkeltpersonforetak i Foretaksregisteret hvis. Hvis du skal registrere flere enkeltpersonforetak må to vilkår være oppfylt. Skjema for enkeltpersonforetak for registrering i Enhetsregisteret, Foretaksregisteret, Merverdiavgiftsregisteret, NAV Registerforvaltning, . Hva er Enhetsregisteret og Foretaksregisteret, og hva er forskjellen mellom.

Når du skal registrere et enkeltmannsforetak må du ta stilling til om du skal stå i . Registrering i Foretaksregisteret: Selskapet må registreres i foretaksregisteret dersom det skal drives varehandel eller selskapet har mer enn ansatte.