Flyfotoarkivet norge

Fjellanger-Widerøes flyfotoarkiver, 1934-2010. I etterkant har firmaet kjøpt opp flere andre flyfotoarkiv, i tillegg til å bygge opp. Klikk her for å se data om dette nettstedet.

Kartverkets sentralarkiv for flyfoto og satellittbilder inneholder originaler av samtlige flybilder (vertikalbilder) tatt i Norge fra 19og fram til i dag . Norgesarkivet består av Mapaid’s flyfoto arkiv fra 19– 20og Ariel flyfoto arkivet som er fra 19– 1993. Mapaid AS produserer geografisk stedfestede skråfoto. Bildene er et unikt redskap for offentlig forvaltning såvel som for arkitekter, eiendomsmegelere osv.

Det kanskje mest kjende flyfotoarkivet i Norge er arkivet etter Fjellanger Widerøe. Dette arkivet vart diverre oppstykka og selt til kommunane i slutten av 70-åra. Johan Ottesen historisk fotoarkiv og forlag. Beskrivelse: Johan Ottesen historisk fotoarkiv og forlag.

Med FlyfotoArkivet får du den optimale udnyttelse af dine digitaliserede historiske luftfotos. Vi viser dine luftfotos som en ‘sømløs’ mosaik som der kan . Institute Description: Private collection of aerial photos.