Flatt tak erfaringer

Vi har forelsket oss i påbygg med flate tak og takterrasse, og har planlagt det for prosjektet vårt. Men – så kommer tvilen – er flate tak til å stole på . Vi skal ha flatt tak på huset vi skal bygge nå, og arkitekten har lagt inn grader fall på taket.

Er det noen som har noe erfaring å dele mtp flate . Vi ser at det er en større fare for fukt- og vannskader med flate tak enn. Vår erfaring er at det lettere kommer vann inn gjennom denne type . Fukt i flate tak skyldes som regel dårlig håndverk. Det er allerede bygget mange passivhus i Norge, og erfaringene er at dette går. Han forteller at problemer med fukt på flate tak har vært kjent i . Erfaringsstudien inngår i Klima 20og baserer seg på det samme.

Mytene vil ha det til at flate tak er mer sårbare for. Noen her som har gjort det og vil dele erfaringer? Det legges vel inn noen få graders helling, men det kalles fortsatt flatt tak. Det bygges stadig flere av den typen hustak som er mest utsatt for vannskader og som trenger mest vedlikehold.

Mange bygningskyndige fagfolk uttrykker da også stor skepsis til flate tak i sin alminnelighet ut fra erfaringer med lekkasjer ved flate tak. Til flate tak tilbyr Icopal SBS-modifiserte asfalt takbelegg av forskjellige typer, og vi.

Vi er Norges største på taktekking, og tilbyr serviceavtaler på tak. IcopalTak har lange tradisjoner og velprøvde løsninger for tekking av flate tak på nybygg i tillegg til rehabilitering. Vi gir råd å grunnlag av årelang erfaring. Har du flatt tak, bør du være ekstra nøye med vedlikehold og kontroll – men alle bør sjekke taket hver høst.

All erfaring tilsier at kompakte, flate tak er robuste takkonstruksjoner, når de er . Flate, kompakte tak er den dominerende taktypen på store bygninger. All erfaring tilsier at flate, kompakte tak er robuste takkonstruksjoner, når de er utført . Erfaringer som gjør at vi i dag kan bygge tette og gode flate tak, men det finnes mange fallgruver. Kunnskap om hva som skal til, er en forutsetning som ser ut til å . Kompakte tak består av ett eller flere lag, der lagene ligger så tett sammen som.

All erfaring tilsier at flate, kompakte tak er robuste takkonstruksjoner, når de er . Men – så kommer tvilen – er flate tak til å stole . Flate, kompakte tak er en type takkonstruksjon som blir brukt på alle typer bygninger. Trevirke for festing av solcellepaneler. Stativ i aluminium, en enkel løsning for solcelleanlegg på flatt tak .