Fall på overvannsledning

Ved fall mindre enn ‰ skal det dokumenteres selvrensing via. Selvrensing for overvannsledninger representerer et annerledes . DV rør (Dobbeltveggede rør til overvann behandles spesielt i kap.5).

Andre viktige opplysninger er nedslagsfeltets størrelse og overflatens fall og evne til å . Grunnavløpsrør er rørsystemer for transport av avløpsvann (spillvann eller overvann). Dette er ledninger som normalt skal være delvis fylte hvor . Det er ingen tilgjengelig beskrivelse av dette resultatet på grunn av nettstedets robots.

Som avløpsrør regnes både rør for spillvann, rør for overvann og drensrør. Drensrøret må naturligvis legges med fall, slik at vannet ledes bort. Drensrør bør legges med stive rør og med fall ikke mindre enn 1:150.

I tettbygde strøk føres drensvannet til overvannsledning via en . Overvann og grunnvann må kunne bortledes slik at det ikke kan oppstå. For ikke-ventilert bunnledning er minste tillatte dimensjon DN og minste fall 1:60. Overvann skal i utgangspunktet håndteres lokalt på egen eiendom og mengden som føres til kommunal overvannsledning skal ikke være større enn den .