Dimensjon drager terrasse

Jeg ønsker en stødig og stabil terasse. Visst dette er korrekt, så ordner jeg med stk dragere I lengderettning av terassen. Hvor stor avstand du skal ha mellom søylene, avhenger av dimensjonen på . Her får du noen generelle tips når du skal bygge terrasse eller veranda. Avhengig av dimensjon og hvor i tømmerstokken bordet er tatt ut er det ikke sjelden . Med en terrasse på bakkeplan er det ingen fare om den utsettes for telehiv eller. Velg styrkeklasse og senteravstand mellom bjelker.

Maksimal lysåpning (spenn) beregnes. Denne guiden hjelper deg til å bygge din terrasse med rett innfesting. Følg guiden og gjør dine valg basert på hvordan din terrasse skal bygges. Dimensjoner og spennvidder på bærebjelker, gulvbjelker og terrassebord må ses i sammenheng.

Som regel kan du velge om du ønsker få . Hvor langt utenfor søylene kan jeg la terrassen gå med tilstrekkelig. Norsk Trelastkontroll for å finne ut hvilken dimensjon trebjelken må ha. Du får også en tabell for dimensjonering av terrasse med i appen.