Byggteknisk forskrift (tek) § 910 og § 153

BufretByggteknisk forskrift (TEK 10). Røykkanal og skorstein skal prosjekteres og utføres slik at . Veiledning om tekniske krav til byggverk.

Forskrift om tekniske krav til byggverk trekker opp grensen for det minimum av egenskaper et byggverk må ha for å . Byggteknisk forskrift har begrenset anvendelse på tiltak som er. De nye energikravene i byggteknisk forskrift (TEK 10) trådte i kraft 1. Byggteknisk forskrift (TEK) § 9-og § 15-3 .

Direktoratet ønsker også innspill til andre forslag til endringer i TEK som kan bidra til. Lukket ildsted for vedfyring skal utføres slik at det oppnås tilfredsstillende . Fravik fra tekniske krav i byggteknisk forskrift er derfor snarere hovedregelen ved tiltak i. Anbefalingene oppfyller ikke nødvendigvis kravene i TEK fullt ut, men. Gjelder for installasjoner i ny boenhet.

Beregninger av kostnader er langt på vei rent tek- niske og. Steen-Hansen og Storesund 2011b: 9-1 Evarts, 2011a, Mil- ler, 2005 .