Byggeregler 2015

Da kan naboen din sette opp byggverk på inntil kvadratmeter, kun meter fra tomtegrensa. Nye byggeregler vil gjøre det enklere for folk flest å føre opp mindre. Den som skal bygge har imidlertid selv ansvar for å sjekke at tiltaket ikke kommer i .

Endringer i byggereglene fra nyttår. Flere plan- og byggeregler trer i kraft denne datoen. Regjeringen vil skape en enklere hverdag for folk flest. Flere forenklinger er allerede gjennomført, og flere . Den som bygger har selv ansvar for å sjekke at tiltaket ikke kommer i strid med . Her kommer en gledelig nyhet til alle som planlegger nytt anneks, lysthus, redskapsbod ol i 2015!

Juli 20trer de nye byggereglene i kraft. Direktoratet for byggkvalitet har utarbeidet en interaktiv veiviser på nett, der du kan teste om det du skal bygge er søknadspliktig:. De nye byggereglene som trer i kraft 1. Og med de nye byggereglene forventer forsikringsselskapet enda flere.

Stortinget i juni 201 og de vil tre i kraft 1. Frittstående bod kan være opptil kvm, men bod som tilbygg kan være Kvm. I forbindelse med nye byggeregler som kommer i juli 20er det, som jeg forstår, en del ting som i dag er søknadspliktig som vil være aktuelle . Regjeringen har varslet at det skal bli enklere å bygge. Endringene innebærer at det i mange praktiske tilfeller vil bli enklere og billigere å bygge, samt at prosessen . Under følger informasjon om hva du må søke om og hva som er unntatt søknadsplikten etter juli 2015.

Se også veiviseren bygg uten å søke i lenke. Husk likevel at det er ditt ansvar å sjekke om det du . Temaside – Bygg uten å søke – informasjonsside fra Direktoratet for byggkvalitet.