Bygge veranda regler

Når du skal bygge terrasse eller veranda er det tre ulike kategorier som er aktuelle. Tiltaket må heller ikke komme i strid med annet regelverk, som for. Etter de nye reglene kan du bygge større uten å søke (foto:). Dette kan du bygge uten å sende nabovarsel. I de nye reglene har jeg forstått i media at en kan bygge for eksempel balkong, veranda, åpent overbygget inngangsparti, ved- og sykkelbod . Det ble ikke SÅ mye enklere å bygge uten å søke på egen tomt.

Veilederen viser samtidig hva som gjelder av regler for avstand til. Det kan være balkong, veranda, åpent overbygget inngangsparti, ved- og sykkelbod. Nye byggeregler vil gjøre det enklere for folk flest å føre opp mindre bygg på. Eksempel på slik bebyggelsen er balkong, veranda, vedbo . I tillegg kan du bygge så nære som meter unna tomtegre.

Flere plan- og byggeregler trer i kraft denne datoen. Enklere byggesaksregler iverksettes 1. Trikset er å benytte seg av reglene om enkle byggverk, eller forenklet melding. Dermed kan du bygge en terrasse som ligger høyere enn resten av hagen, . En terrasse skal, lik alle andre byggetiltak, som hovedregel være meter fra nabogrensen. Nabosamtykke må foreligge dersom en terrasse skal bygges .