Bygge platting regler

Jeg har begynt å bygge en platting på 47mog som er under 50cm høy. Hvordan er reglene for dette og har jeg tabbet meg ut siden jeg ikke . Når du skal bygge terrasse eller veranda er det tre ulike kategorier som er aktuelle. Tiltaket må heller ikke komme i strid med annet regelverk, som for.

Etter de nye reglene kan du bygge større uten å søke (foto:). Dette kan du bygge uten å sende nabovarsel. Ved å bruke reglene taktisk kan du bygge ganske mye uten å søke. Du kan fylle ut terrenget og legge plattingen oppå. Med en velplassert platting kan du utvide bruksområdet av tomta, enten det er hjemme eller på hytta.

Vi viser deg hvordan du går frem for å . Men likevel må du bygge opp plattingen eller terrassen så mye at. Du må fortsatt følge de regler som gjelder i plan- og bygningsloven (pbl), . Det oppfordres til alltid å informere naboer ved oppstart av et tiltak, selv om tiltaket er unntatt søknadsplikt. En terrasse skal, lik alle andre byggetiltak, som hovedregel være meter fra nabogrensen. Nabosamtykke må foreligge dersom en terrasse skal bygges . Sjekk alltid reglene i kommunen der du bor. En terrasse skal, lik alle andre byggetiltak, som hovedregel være meter fra nabogrense.

Det ble ikke SÅ mye enklere å bygge uten å søke på egen tomt. Veilederen viser samtidig hva som gjelder av regler for avstand til nabotomt, . Regelen sier en høyde på cm og at det ikke skal . Vi bygger platting langs bakken, altså ikke opp i høyden fra bakken (hørt ulike regler her også). Vi har nabo ganske tett på, så vi ønsker å bygge . Vi gjør det enklere for folk å bygge på egen eiendom uten å måtte søke, og kommunen.

Enklere byggesaksregler iverksettes 1. Da trår de nye og forenklede reglene i plan- og bygningsloven i kraft. De nye reglene skal altså gjøre det enklere for deg og meg å bygge på . Formelle og materielle krav for terrasser og plattinger. Veiledning om hvordan disse reglene skal brukes finner. Fra januar vil takstmannen sammenligne boligen opp mot tidligere godkjente tegninger.

Da vil ulovlige endringer lettere bli oppdaget.