Bygge anneks nye regler

Her kommer en gledelig nyhet til alle som planlegger nytt anneks, lysthus, redskapsbod ol i 2015! Juli 20trer de nye byggereglene i kraft. Nye byggeregler gjør det enklere å bygge et anneks.

Følg disse rådene før du går i gang. Som ved valg av ferdighus er nordmenn delt på midten når de velger . Selv om du ikke må søke kommunen, er det ditt ansvar å sørge for at det du vil bygge er i tråd med lovverket og reguleringsplaner. Min far vurderer å sette opp et anneks. I kommunen det gjelder, så koster en ordinær byggetillatelse over 150kroner.

Små, frittliggende bygg på eiendommen, slik som anneks, boder og lysthus er i. Tomten må blant annet være bebygd fra før, og reglene for bygging nær . Det ble ikke SÅ mye enklere å bygge uten å søke på egen tomt. Pass på disse fellene i de nye reglene. Da trår de nye og forenklede reglene i plan- og bygningsloven i kraft.

Det er omfattende nye byggeregler som vil trå i kraft den 1. Reglene per dags dato er at bygg større enn kvadratmeter må søkes om til . Etter de nye reglene kan du bygge større uten å søke (foto:).

Dette kan du bygge uten å sende nabovarsel.