Bunnsvill på betong

Trearbeidet er etterhvert kommet i gang på huset vårt, men vi ser at de har lagt bunnsvillene rett på betongen. Litt for informasjon: Original huset er fra 1964. Regelboka sier at en skal benytte .

Feste bunnsvill til betonggulv uten å borre. Har et baderom med 5cm påstøp og protan-duk under støpen . Vi starter med å rulle ut grunnmurspapp for å hindre restfukt fra betongen å komme opp i treverket. Deretter legger vi ut bunnsvill à 48xsom vi kapper på mål .

Svilleunderlaget kan legges på alle underlag før bunnsvill av tre eller . Legg topp- og bunnsvill mot hverandre, og merk av hvor stenderne skal. I betong og mur må du bruke spesialskruer eller plastplugger og lange treskruer. Det finnes et utall av muligheter når du skal feste i betong, og i videoen over viser vår ekspert Per Christian Mathiesen hvilke metoder du kan . Vi har har forsøkt å vise hvor lettvindt det er å lime en svill til betong.

Du kan også benytte CTtil liming av treverk til betongvegg eller murvegg. En ny svillskrue presser trevirket mot underlaget ved hjelp av smart design. Det skal gjøre det enklere å montere sviller og bjelker, forteller. Husbankhus fra 60- og 70-tallet med uinnredet kjeller; Relativt tørr betong og.

Plastfolie på vegger mot nabo; Forhudningspapp under bunnsvill mot betong. ESSVE Betongskrue er beregnet for rask og enkel forankring i betong, tegl, hulltegl og . Fester du i tre, gips eller betong? Sviller: Vi bruker en bunnsvill og en toppsvill i lettveggen.

Hurtig montering i betong og massive materialer. For feste av bunnsvill bør det benyttes en dokumentert betongskrue e. Grunnmurspappen er en fuktbeskyttelse som skal brukes i overgangen mellom tre og betong. Den plasseres mellom en bygnings grunnmur og sviller, det vil si . Er underlaget av betong eller tilsvarende, må du bore, sette i plugger og skru fast. Stenderne skal festes ved skråspikring i bunnsvill og toppsvill, bruk spiker 3 . Dette kan være; Støpt grunnmur, bunnsvill, betong- eller lettbetong steiner . Forankring av vegger direkte til fundament; Eksempel – dimensjonering av forankring av bunnsvill til fundament av betong .