Buddhisme oslo

Det aller meste vi foretar oss i Oslo foregår på vårt buddhistiske senter, inkludert offentlig meditasjon og foredrag listet under. Med informasjon om buddhismen, meditasjon, lærere og aktiviteter. På det tidspunktet var Oslo Buddhistsenter ikke så mye mer enn en idé.

Hvis du har lyst til å fordype din . Buddhistforbundet er Norges største trossamfunn for buddhister. Karma Tashi Ling buddhistsenter i Oslo. BufretLignendeBuddhistforbundet er Norges største trossamfunn for buddhister.

En av de landflyktige ble invitert til Oslo av en gruppe interesserte i 1974. Jeg kom først over en bok om buddhisme, og så en om tibetansk . Dette er et tilbud til alle som ønsker å vite mer om buddhisme og meditasjon. Det åpent for alle, men vi anbefaler at du har tatt grunnkurset eller har grunnleggende kunnskaper om buddhisme og meditasjon.

Norden, Hun ble ordinert som buddhistisk nonnen i 20og har mange års erfaring, inkludert lange perioder i retreat. Når denne iboende visdom modner, erkjenner vi at enhver form, om det så er en stein eller en fugl, er en del av selvet. Skogskloster Buddhistsamfunn har ukentlige aktiviteter og inviterer lærere til å lede flere meditasjonssamlinger og meditasjonskurs og retreater ila.