Bøying av adjektiv engelsk

Som norsk har engelsk to måter å uttrykke større grad av noe på. Den ene er ved å legge til endelsene -er og -est, og den andre er ved å sette more eller most . Adjektiv på engelsk plasseres som regel rett før det so.

Når det gjelder bøyning av engelske adjektiv er det også noen unntak, der ordet forandrer lyd i løpet av . Adjektiv skildrar korleis noko eller nokon er, og står til eit substantiv. Det engelske ordet ‘compare’ tyder å samanlikne. Noen kan bøyes, noen settes bare more eller most foran 🙂 .

Hvordan gradbøye: Tragic, Popular, fabolous, goo serious, small, delicius, careful. Positiv, komaprativ, suprelativ er de gradene det skal . Adjektiv er en ordklasse som ”beskriver” noe eller noen. Adjektiv som består av to eller fler stavelser, bøyes med more og most: . Adjektiv bøyes i positive, comparative og superlative. Sider i kategorien Adjektiv i engelsk. Under vises 2av totalt 6sider som befinner seg i denne kategorien.

Nokre adjektiv har eiga bøying som må lærast: GOD: good. Nedanfor har eg laga ei liste over nokre nasjonalitetar og korleis ein skal bruke desse på engelsk: .