Borettslag regler

Et borettslag kan enten være tilknyttet et boligbyggelag, f. OBOS eller USBL, eller det kan være frittstående. Med borettslag forstås i denne lov et hvert andelslag (selskap) som har til formål.

Med jevne mellomrom dukker det opp saker i dagspressen der beboere i borettslag klager på det de mener er urimelige ordensregler. Hvem har ansvaret for vedlikeholdet i borettslag og sameie? Mange som bor i borettslag tror de har en uinnskrenket rett til å leie ut sin egen. I borettslagsloven finner vi flere regler om fremleie, eller bruksoverlating som .

Mange bor i borettslag og alle har hørt om det. Hva skiller det fra andre boligformer? For borettslag er ofte vedtektene i borettslaget mer konkrete enn. Reglene står i Naboloven §(granneloven), og kan brukes på alt fra støy, . Borettslaget har ofte behov for å regulere hvor mye støy som skal tillates, og dette har borettslaget adgang til i vedtekter og ordensregler. Boligbyggelaget Usbl er et samvirkeforetak som har til hovedformål å skaffe boliger til andelseierne gjennom borettslag eller på annen måte å forvalte boliger for . Her finner du ut alt som er verdt å vite om hvordan det er å bo i borettslag.

Borettslag som er stiftet av et boligbyggelag kalles ofte tilknyttede borettslag. Denne regelen faller derimot bort ved midlertidig behov for å flytte, for eksempel i .

I 20ble det vedtatt en ny lov om borettslag, som trådte i kraft 15. I tillegg til vedtekter har borettslagene gjerne husordensregler. Hvis det ikke er innført forbud mot dyrehold i borettslaget, er det i. Andelseierne skal få utlevert et eksemplar av borettslagets vedtekter.

Styret kan fastsette vanlige ordensregler for eiendommen. Tenker da spesielt på regler rundt ro og orden. I hvilken grad kan styret på egenhånd lage særregler.

Og når blir disse særeglene så urimelige at de ikke . Borettslaget Etterstad Vest er andelshavernes eiendom. Derfor må det være i beboernes interesse å overholde disse enkle regler i husordenen. Lurer du på forskjellen mellom borettslag og et eierseksjonssameie?

Borettslagslovens regler om vedlikeholdsplikt gjelder hvis det i vedtektene eller ved . Med forkjøpsrett kan andre beboere i et borettslag snike i budkøen. Ring Forbrukerrådgiveren på 4001hvis . Regler om borettslag finner vi i lov om borettslag av 6. Det er en omfattende lov som blant annet definerer hva et borettslag er, hvordan borettslag .