Årim vestnes

Næringskundar: sjå opningstider hos Vestnes Renovasjon; Legg merke til endra opningstider rundt fri- og helgedagar. Her kjem kalender for henting av rest-, papir- og plastavfall. Ta vare på kalenderen for å følgje med når avfallet blir henta heime hos deg. Papp, papir og drikkekartong skal i papirdunken.

I papirdunken kan du putte både papp, papir og tomme drikkekartongar. Slik blir avfallet ditt til ny papp, papir . Vestnes Renovasjon AS driver i dag miljøstasjon for private husholdinger på vegne av Årim, og gjennom denne ordningen har Årim eierskap til alt farlig avfall . RIM – Ålesundsregionen Interkommunale Miljøselskap har ansvaret for renovasjonstenestene i Vestnes. Bestill SMS-varsling, send: ÅRIM VESTNES. Selskapet Ålesundregionen Interkommuale Miljøselskap (ÅRIM) er eigd av dei.

Stordal, Stranda, Sula, Sykkylven, Vestnes, Ørskog og Ålesund. Driftssjef i ÅRIM, Tom Haugen, seier dei ønskjer å gjere det så billeg og. Vestnes kommune og ÅRIM etter ordre frå Miljødirektoratet.

Sekker for levering av ekstra avfall som ikke får plass i beholderne kan kjøpes på servicekontoret eller hos ÅRIM. Sekkene er oransje og merket med ÅRIM. RIM (Ålesundregionen interkommunale miljøselskap) har ansvar for.

Haram, Norddal, Sandøy, Skodje, Stordal, Stranda, Sula, Sykkylven, Vestnes, Ørskog og . Formannskapet i Vestnes har lytta til klagene. Vestnes er medeigar i ÅRIM saman med andre kommunar. Frå no av blir det lettare og kjekkare å levere rusket sitt i Øveråslia.

Tydelig skilting, enkel gjennomkøyring, god service og beskyttelse frå elementa skal gjere sitt . Forskrift om hushaldsavfall og slam, Vestnes. RIM skal vidare informere abonnentane om dei ordningane som gjel mellom anna . Oppdragsgiver for konkurransen er ÅRIM – Ålesundregionens Interkommunale Miljøselskap IKS. Konkurransen gjennomføres av Ålesund kommune . Skal ta i mot husholdningsavfall fra Giske, Sandøy, Vestnes og Sykkylven.

TAFJORD signerte i dag avtale med ÅRIM om sluttbehandling av husholdningsavfall fra kommunene Giske, Sandøy, Vestnes og Sykkylven. For å nå måla vil vi utfordre Årim om å definere tiltak. Vestnes kommunestyre oppnemner eit ad hoc utval innan renovasjonsområdet med . RIM består av kommuner på Sunnmøre pluss Vestnes og har cirka 100.