Velux montering

Det er viktig at takvinduene blir montert av en profesjonell og dyktig håndverker. VELUX Norge har knyttet til seg en rekke montører over hele landet. Utvalget av VELUX inndekninger og installasjonsprodukter sørger for en rask, enkel, sikker og profesjonell montering av takvinduene.

VELUX takvinduer bør monteres med gripelisten mellom 185-2cm over gulvet, for å ivareta en enkel betjening og ønske om utsikt stående. Takets vinkel kan ha betydning for valget av inndekninger og vinduer. VELUX produkter kan som hovedregel monteres i takvinkler mellom 15° og 90°.

Enkel montering med VELUX PickClick! Gardinens toppkasse klikkes på plass i brakettene, og sideskinnene monteres. VELUX takvinduer er utstyrt med formonterte festebeslag for å forenkle monteringen og sørge for at gardinen passer . Få inn dagslys samtidig som du bedrer inneklima med et takvindu fra Velux.

Trygg montering til en fornuftig pris. Et takvindu kan gjøre stor forskjell! Ser på anvisningene både fra Velux og i NBI at nedre foring skal være i lodd og øvre i vater. Vil vi få store problemer om vi monterer foringer .