Våtromssertifikat register

Registeret har opplysninger om alle foretak som har fått rett til å bruke kvalitetsmerket sentralt godkjent. For å finne et foretak kan du søke på foretakets navn . Kursing og eksamen for et fagarbeidersertifikat , for eksempel et våtromssertifikat, er altså bare en del av topputdannelsen som gir rett til å .

Skriver i mail at han har års erfaring og våtromssertifikat. Også lærlinger kan delta på våtromskurs, og ta våtromssertifikat, hvis de har mindre enn. Alle sertifikat registreres i et sentralt register hos Fagrådet for våtrom.

Det er ikke krav til våtromssertifikat da dette er noe ekstra som firmaet tilbyr. Det er valgfritt å bruke så lenge håndverker følger de byggtekniske . Når baderommet skal pusses opp er du derfor på den sikre siden hvis du benytter fagfolk med våtromssertifikat. Kandidater med bestått eksamen i modul A, B eller C får sertifikat i henhold til dokumentert fagområde.

Alle sertifikater registreres i et sentralt register hos FFV. Våtromssertifikatet er en garanti for at bedriften har kompetanse på området.