Vannmåler oslo kommune

Vannmåleren viser ditt vannforbruk. Har du vannmåler skal du gi en årlig tilbakemelding om målerstand. Stengt vann, drikkevannkvalitet, vannmåler, vann- og avløpsgebyr.

Målt forbruk innebærer at du benytter en vannmåler som viser hvor mye vann du bruker. Vannmåleren anskaffes av abonnenten og eies av denne. Normer og retningslinjer for vann og avløp i Oslo.

Sanitærreglementet i Oslo (PDF 383KB).

Feil på vannmålerne førte til for høye vannavgifter i Oslo. Nå skal millioner kroner betales tilbake. Et tiårs renter skal dekkes med høyere . For å betale for faktisk bruk, må man installere vannmåler. I den dyreste kommunen, Oslo, er den på mer enn 17kroner årlig. Det skal monteres vannmåler (gjelder kun for næringsvirksomhet).

Oslo VAV har innført en ny norm for vannmålerinstallasjoner i hovedstaden. Vannmåleren, førstegangsinstallering og eventuell demontering av denne,. Kommunen har kuttet energibruken i egne bygg med prosent siden .