Tidsubestemt leieavtale

En tidsubestemt leieavtale er en leieavtale som varer helt til den blir sagt opp. Det er med andre ord ikke avtalt når leieperioden tar slutt. Når du inngår en leieavtale kan avtalen gjelde for en bestemt tidsperiode eller den kan gjelde tidsubestemt frem til en av partene sier den opp.

Avtales tidsubestemt leie, har leier ikke lovens oppsigelsesvern i. Velg melloen tidsbestemt leieavtale en tidsbestemt leieavtale som kan sies opp en tidsubestemt leieavtale. Det er ikke tillatt med andre leieavtaler! I en tidsbestemt husleiekontrakt skal det gå klart frem av kontrakten at den ikke kan sies opp og hvilken dato leieforholdet skal opphøre.

I husleieloven skilles det mellom tidsbestemte og tidsubestemte leieavtaler. At leieavtalen er tidsbestemt betyr det at leieavtalen opphører etter en viss tid. Hvilke grunner holder og hvilke ikke når utleieren sier opp et tidsubestemt husleieforhold?

En ren tidsbestemt leieavtale kan ikke sies opp av utleier i leieperioden, men ofte er annet avtalt. I praksis kan også mange tidsbestemte leieavtaler sies opp i . Det er viktig å ha et bevisst forhold til husleielovens mekanismer for oppsigelse av tidsubestemte leieavtaler, slik at man ikke blir fanget i et . En tidsubestemt leieavtale er en leieavtale som varer helt til den blir sagt opp, med andre ord er det ikke avtalt når leieperioden tar slutt.