Tidligere eksamensoppgaver uib

Tidligere gitte eksamensoppgaver og sensorveiledninger. Eksamensoppgaver og sensorveiledninger fra og med 20er tilgjengelige for . Eksamensoppgaver og sensorveiledninger: jus. Her er oversikten over hvilke av de tidligere eksamensoppgavene dere kan regne med dagens pensuEksamen MAT1fra og med V07: Alle oppgaver. Det juridiske fakultet på Mitt UiB. Eksamensoppgåver for MAT1- Grunnkurs i matematikk II.

MERKNAD: Det er ikkje tilgjengeleg fasit for alle semester. UiB : Juridisk Fakultet : Eksamen : 1. Side med alle eksamener Vår 19- Vår 2008. De siste tre mangler fremdeles, men skal . Dersom du vil ha betre tilgang til å flytte filer, kan du bruke Flytt til dialog-elementet som du finn i menyen. Tidligere eksamsoppgaver for alle avdelingene.

Sensorveilednigner for alle avdelingene. Psykologi-eksamen på UIB inneholdt minst ni feil, og studentene slet tungt. Noen som vet om det ligger eksamensoppgaver fra UIB på nettet?

Eller får man bare tilgang til gamle eksamensoppgaver når man begynner . Vær oppmerksom på at siden innføringen av EXPHILhøsten 200 har vurderingsformen variert en del. Tidligere gitte eksamensoppgaver bør ikke under . Tidligere eksamensoppgaver – SOSANT1000. Fra høsten 20gis det to eksamensoppgaver, hvorav én skal besvares. Er det noen som vet hvor jeg finner tidligere eksamensoppgaver? Der jeg gikk tidligere lå det inne på its . Lurer også på om dere har noen gode tips til sider man kan lese tidligere eksamensoppgaver og eksamensbesvarelser, slik at man kan få sett . Men kommer de ikke til å legge ut tidligere eksamensoppgaver?

Tidsskrift for de juridiske studenter ved Universitetet i Bergen.