Tetting av sprekker betong

Hey’di Rett i Sprekken benyttes til å fylle og tette riss i betongdekker, terrasser m. Sprekken som skal fylles må ikke være vannfylt og temperaturen være . Sprekker og hulrom i betongkonstruksjonen må tettes på en korrekt måte.

Dette utføres gjennom sprekkinjisering. Det er viktig å tette sprekkene slik at vann og . Det vanligste er vel å sparkle litt – men jeg har en passe bred sprekk på. Yes, det er betong 😉 Desverre er det sprekker som forekommer noen år etter at bygget . Anbefaler at du pigger ut et par cm på hver side av sprekken ca 2-3cm inn. Tetting av lekkasjer i betongkonstruksjoner som tunneler, dammer, bassenger etc.

Sprekker i betongmuren er ikke et ukjent fenomen. Små riss og sprekker kan tettes med grunnmaling for mineralske fasader, men til større . LURT Å REPARERE: Sprekker og løs puss kan du fikse selv, ved å fjerne alt som er løst, legge på ny mørtel og male over med egnet maling. Injeksjon er metoden hvor man med trykk presser inn et materiale – i sprekker, støpeskjøter, hulrom i fjell, jord eller konstruksjoner.