Soliditet formel

Soliditet er et nøkkeltall som viser hvor stor andel av et selskaps eiendeler er finansiert av egenkapital, og viser dermed hvor godt en virksomhet tåler tap. Soliditet er i økonomi et uttrykk for en bedrifts evne til å tåle tap. En bedrift med høy egenkapitalprosent, har god soliditet.

Kjennetegn på god soliditet er høy . Formler og forklaringer til blant annet totalrentabilitet, gjeldsgrad og likviditetsgrad. Vi skiller gjerne mellom lønnsomhet og soliditet i en regnskapsanalyse. Oversikt med forklaringer og formler for nøkkeltall som belyser en bedrifts finansielle forhold: rentabilitet, likviditet, finansiering og soliditet. Soliditet sier noe om evnen til å tåle tap over tid – hvor mye tap tåler. I selve risikoanalysen for soliditet inngår nøkkeltallet Egenkapitalandel.

Soliditetsgraden er et utrykk for å måle soliditet, og beskriver i prosent hvor mye egenkapitalen utgjør av bedriftens passiva. Soliditet är företagets finansiella styrka. Så här räknar du ut och ökar nyckeltalet.

Her finner du formler og en kort forklaring på verdiene.