Soliditet egenkapitalprosent

Normal skulle en ønske at selskaper har en egenkapitalprosent på mellom 20. Har man en høy egenkapitalprosent har man en god soliditet. Andre kjennetegn på god soliditet er god inntjening, likviditet, rentabilitet og finansieringsstruktur.

Soliditet er i økonomi et uttrykk for en bedrifts evne til å tåle tap. En bedrift med høy egenkapitalprosent, har god soliditet. Kjennetegn på god soliditet er høy . Står gjerne i teoribøker at den bør ligge på og oppover for å ha god soliditet. Men i Norge så er det akseptabelt med rundt. SEK: Sum egenkapital (2000-20+ 8800).

SGE: Sum egenkapital og gjeld (2000-29+ 8800). Er bedriftens overskudd i forhold til renteforpliktelsene og uttrykker evne til å påta seg økte renteforpliktelser. Egenkapitalprosenten forteller om bedriftens evne til å tåle tap.

Den skatten som aksjeselskaper må betale av overskuddet sitt.

Soliditeten til en bedrift forteller oss noe om hvor stor evne bedriften har til å tåle tap. Formelen for egenkapitalprosent er som følger.