Soilrør borettslag

Jeg totalrenoverte badet mitt i fjor, men nå skal borettslaget skifte soilrør og pusseopp alle badene i boligselskapet. Har jeg en sak her, eller står solidaritets prinsippet så sterkt i et borettslag at jeg må være fornøyd. Vi har også akkurat pusset opp badene, samt bytet soilrør.

Gamle soilrør og sluk er et svakt punkt i eldre borettslag. Det er ofte i slukene at lekkasjer oppstår, og spesielt i gamle, innstøpte sluk fra . Det man imidlertid kan anslå ut i fra erfaringstall ved en full våtromsrehabilitering på bakgrunn av at samtlige soilrør må skiftes, er at kostnaden . Soilrør er avløpsrør i støpejern eller plast som fører kloakk fra toaletter og avløpsvann.

Da mange av soilrørene går skjult bak vegger er det mange borettslag, . Men det ble ikke så verst, og nå er salgstrikset mitt å påpeke ovenfor kjøpere at soilrørene er splitter nye, at det ikke . I Manglerudjordet Borettslag i Oslo skal 5bad rives fordi det gamle soilrøret er tett og lekker kloakk, forteller avdelingsleder i OBOS Prosjekt, . Borettslaget har valgt å ikke bytte ut gamle soil- og vannrør i én. Ved oppussing av kjøkken og ba eller andre rom som har soilrør, skal dette . Borettsloven gir retningslinjer for hva som er borettslagets ansvar og plikter – og hva som er dine rettigheter. Den enkelte andelseier skal holde boligen, og . OBOS Prosjekt er et av Norges største prosjekt- og byggelederfirmaer.

Vi tar oppdrag for alle typer kunder, over store deler av landet.

I praksis kan det være vanskelig å trekke grensen mellom hhv. Et borettslag hadde gjentatte ganger henvendt seg til en andelseier . Hovedgrunnpakke: Forslag fra styret om total rehabilitering av soilrør (avløpsrør) alle sluk , våtrom og alle vannrør i borettslaget. De fleste sluk og rør i borettslaget er de samme som da blokkene var nye.

Rørleggeren må også kontrollere at avløpsrøret (soilrøret) er i akseptabel stand. Du skriver sameiet, men forholdet beskrives som borettslag. Husleie betales når man leier slik som i borettslag eller boligaksjeselskap.

Avløpsrør finnes i støpejern (soilrør) og plast. Vanlig levetid er fra år og oppover. Hvor flinke sameier og borettslag er til å vedlikeholde . Fagrådet kjenner til problemer og tvister under og i etterkant av store rehabprosjekter i borettslag.

Vi kommer i løpet av året tilbake til dette . Denne kontrollen av røropplegget i alle borettslagets leiligheter avdekket en rekke. Styret vedtok i går retningsliner for finansiering av nye soilrør når folk. Derfor vil borettslaget dekke kostnad til erstatning av gamle soilrør . Støtte til utskifting av rør på badet.

Borettslaget gir støtte til utskifting av nedstøpte vannrør i gulvet, og utskifting av soilrør. Borettslaget gir støtte til utskifting av rør .