Setningsskader boliger

Setningsskader er en fellesbetegnelse på flere typer skader som kan ramme boliger. Typiske tilfeller er at boligens fundament er dårlig, slik at . Ringte megleren for å høre om selger har gjort noen undersøkelser av skadene, men megler avviste at det var alvorlige setningsskader.

Bolig kjøp er som regel en av de største investeringene man foretar i løpet av livet. Vanligste tegn på setningsskader er skrå sprekker som går ovenfra og ned. Sprekken i gulvet er en av mange rundt om i boligen.

Huset hadde på dette tidspunkt ingen synlige setningsskader.

Saken gjelder krav om erstatning på grunn av setningsskader på bolig med åtte leiligheter. Ankemotpartene (heretter kalt sameierne) kjøpte i . Sitater fra takstpapirer: Saltutslag på vaskerom i kjeller, synlig fukt. Setninger i mur i terrenghøyde rundt store deler av bolig. Klager gjorde sitt ytterste for å få frem alle forhold rundt boligen.

Vi har funnet et nydelig hus i Sveitserstil fra 19til kr 50(ekstremt billig her jeg bor). Du tenker kanskje at boligforsikringen dekker det meste av det som kan skje med boligen din. I mange tilfeller har du rett, men det er noen . Sprekker i betong (setningsskader) holder vi utenfor.

Ved legging av nytt gulv i gammel bolig,vil det tilsvarende være reglene i lov om håndverkertjenester .