Sandefjord kommune lønn

Gå til Personalgoder, lønn og arbeidsforhold – Lønn, pensjon, lån og forsikring. Alle ansatte i Sandefjord kommune er omfattet av hovedtariffavtalen . Gå til § Utbetaling av lønn – Lønn utbetales den 15. Variable lønn, tillegg for ubekvem arbeidsti . Ansattsøk i nye Sandefjord kommune vil bli opprettet senere. Dersom du ikke kjenner direktenummeret eller e-postadressen til den du skal ha tak i, vil du få hjelp . Sikre applikasjoner (CosDoc, Socio, Familia, HsPro). Dokumenter som er lagret i nytt nett.

Se påloggingslenker øverst på siden. I disse kommunene har utgiftene og gjelden økt mest pr. Velkommen til nye Sandefjord kommune! Ledige Kommune Lønn jobber i Sandefjord kommune på Indeed. Ledige Lønn jobber i Sandefjord på Indeed.

Sandefjord Kommune, Seksjon Bolig, aktivitet og av. Sandefjord er etter folketall den største kommunen i Vestfold. LønnStillingen er plassert i kommunens lønnsregulativ i henhold til gjeldende tariffavtale.

Som innbygger er man helt avhengig av de tjenestene kommunen leverer. Ofte kan det også være nyttig å gå inn på kommunens nettsider . Sandefjord kommune tar inn ti nye lærlinger med oppstart hver høst. Særdeles gode utviklingsmuligheter Gode lønns-, forsikrings- . Lønn Stillingen er plassert i kommunens lønnsregulativ i henhold til gjeldende tariffavtale. Pensjonsinnskudd for medlemskap i Sandefjord kommunale . Han vil da kunne spe på den lønna han forhandler seg til, med millioner kroner fra Sandefjord kommune – uten fratrekk.

Fagforbundets aller viktigste jobb er å sikre medlemmene gode lønns- og arbeidsforhold. Kommuner, fylker og tilknyttede virksomheter (KS) . Stokke, Andebu og Sandefjord seg sammen til en ny kommune under navnet Sandefjord. Sandefjord er en kommune med stor tilflytting, rask ekspansjon og spennende.

Sandefjord Kommune søker ingeniører! Som ansatt i Sandefjord kommune er du medlem i Sandefjord kommunale pensjonskasse, . Sandefjord kommune, Sandefjor Norway. Lik Sandefjord kommune på Facebook!

Sandefjord kommune søker dyktige ingeniører til vår kommunaltekniske seksjon.