Samordnet registermelding vedlegg

Ved nyregistrering og endring av enheter vil du ofte bli bedt om å levere vedlegg sammen med Samordnet . Vedlegg i forbindelse med endring av styre, deltakere etc i Samordnet Registermelding. Vedlegg, Vedleggskrav, Foretaksregisteret. Det betyr at vedlegg som skal følge meldingen må lastes opp elektronisk, og at alle som skal signere må gjøre det i . Da må du fylle ut samordnet registermelding.

Dette er et fellesskjema for registrering og ved senere meldinger om endringer. Veiledning til samordnet registermelding – forenklet skjema for foreninger.

Både del av samordnet registermelding, og del hvis også den er levert, skal underskrives. Hvis du ikke følger underskriftskravene, blir ikke . På denne siden finner du informasjon om hvordan Samordnet registermelding kan leveres elektronisk til Brønnøysundregistrene via Altinn. Informasjonen kan bli samordnet, jf. Både ved nyregistrering og ved senere endringer av styre, deltakere o. Tilleggsopplysninger i forbindelse med styrevalg for . Registrering i Frivillighetsregisteret (Samordnet registermelding) (BR-1031).

Det betyr at alle vedlegg som skal følge meldingen, må kunne lastes opp . Fakturaene kan skannes og lastes opp som vedlegg sammen med Samordnet registermelding om du velger å levere elektronisk. Samordnet registermelding – Forenklet blankett for foreninger side 4. Du kan levere registermeldingen akkurat når det passer deg. Det er også viktig å kontrollere at alle vedlegg som er listet opp i . Hvis du skal registrere selskapet elektronisk, bruker du samordnet registermelding i Altinn.

Del Hovedblankett for registrering i Enhetsregisteret, Foretaksregisteret, Merverdiavgiftsregisteret,. Legg til vedlegg (se grønn pil) – Velg riktig medlemstype og legg ved.