Rør i rør montering

UNIPEX rør i rørsystemet er et rasjonelt system med færrest mulig komponenter. Få deler gir både enkel og effektiv montering, samt lagerhold. Rør i rør er et system som skal hinder vannskade, man kan bytte røret uten og åpne vegger. Uponor Fordelerskap benyttes for vannskadesikker installasjon av fordelere og avgreninger.

Avløpet fra skapet monteres ved å snu en av gjennomføringene og montere ytterrør som. Tre ytterrør fra innsiden og ut av skapet (C), trekk enden på røret ned i. Skapet leveres i tre standardstørrelser!

NB: når skapet monteres i taket skal sprutplaten fjernes. Hvilke spesielle utfordringer møter rørleggeren når det skal monteres rør-i-rør-system i et våtrom? Etter at støttehylsen er montert i røret, setter man kupling og konus over røret. Kobberrøret settes inn i fittingsen og kuplingen dras til med fingrene. Det blir ikke langt å legge rør-i rør, og jeg har lagt dette før, selv om jeg.

Krav til montering og dokumentasjon av. Montering av PEX-rør til varmtvannsbereder.