Rømningsvei vindu tek10

Vinduer, kjellervinduer og dører som skal brukes som rømningsveier må falle innenfor. Det er visse minimumskrav til åpningens . Det er krav til rømningsveier, solbeskyttelse, lysinnfall og sikkerhet. Alle våre vinduer og dører tilfredsstiller kravene i TEK både når det gjelder . Vindu aksepteres som rømningsvei der dette var tillatt i forbindelse med byggeforskriften da bygningen ble oppført eller når. Krav til rømningsvei er at bredde + høyde skal minst være 1cm i åpen stilling til sammen.

Rømningsvei skal på oversiktlig og lettfattelig måte føre til sikkert sted.

TEKfor å identifisere, sortere og gruppere krav til vindu og dør. Dør til rømningsvei og dør i rømningsvei skal være lett å åpne uten bruk . Dette bladet omhandler forutsetninger for utførelse av rømningsvindu tilrettelagt for sikker rømming i henhold til krav i teknisk forskrift til plan- og bygningsloven. Vindu som regnes som rømningsvei bør være sidehengslede for å gi god brukbarhet ved rømning. Eier er ansvarlig for at forskriftene iverksettes. Jeg har lest lovteksten til TEK1 men ser ikke at det står noe om eksakte mål ift lysforhold annet enn målene som kreves ift rømningsvei.

I Trenor Vinduers brosjyre og pristabell så har vi merket tydelig vinduer som er godkjente for rømningsvei slik at du lett kan . Med flere rømningsveier er sjansen større for å redde seg ut i live. Et annet eksempel på nye krav finnes i TEK § 11-12:.

Byggteknisk Forskrift (TEK 10) stiller. Her kan du lese mer om kravene til et rømningsvindu. Er det kjeller uten utgang til det fri, så er det også nok at det finnes et vindu i kjelleren som kan brukes som rømningsvei; det må ikke være slikt . Rømningsvindu aksepteres med større høyde til gulv dersom det anordnes fast. For å få et vindu godkjent som rømningsvei, skal det i et hvert enkelt tilfelle søkes om å få tiltaket.

Eurostigen er videreutviklet for å tilfredsstille kravene i TEK10. Vindu som tilfredsstiller krav til rømningsvei anses som tilstrekkelig. De nye energikravene implementeres i byggteknisk forskrift, TEK10. Rom for varig opphold skal ha vinduer og utsyn.

Vinduer som skal brukes som rømningsveier må dessuten være lette å åpne uten bruk av . Utenfor vinduet blir det gravd ut og støypt skyttergrav for å få lys og rømningsvei. Hvilke mål må det da være på denne skyttergrava for at . Dør til rømningsvei skal prosjekteres og utføres slik at den sikrer rask rømning og slik at det ikke oppstår fare .