Rømning fra loft

For å få et vindu godkjent som rømningsvei, skal det i et hvert enkelt tilfelle søkes om å få tiltaket godkjent. Det er flere faktorer som spiller inn. Rømningsvei skal på oversiktlig og lettfattelig måte føre til sikkert sted.

Den skal ha tilstrekkelig bredde og høyde og være utført som egen branncelle . Ett med husmoråpning på får du bare halve vinduet som rømningsvei. Tømrer, fagbrev, husbygningsingeniør. Det du må passe på er at det er mulighet for rømning gjennom et.

Innredning av bolig på loft vil oftest kreve inngrep i de eksisterende . Utbygging og rehabilitering av loft innebærer ofte at det må etableres en ny rømningsvei – i oppholdsrom krever forskriftene som kjent uhindret . I en leilighet på ett plan uten loft, er det bare krav om en utgang til det fri eller til rømningsvei. Inngangsdøren kan være denne utgangen. På loft og andre rom med skråtak, må minste takhøyde være på to. Vindu som tilfredsstiller krav til rømningsvei anses som tilstrekkelig dagslys. Ombygging av loft til nye leiligheter er populært.

Nå blir det strengere energikrav, og enklere å gjøre om kjeller og loft til. Vindu som tilfredsstiller krav til rømningsvei anses som tilstrekkelig .

Dette gjelder ikke for supplerende stue på loft eller i kjeller innenfor. De branntekniske retningslinjene for innredning av leilighet på loft er. Du kan ha rømningsvindu (rømningsvei) i skråtaket dersom vinduet er . Jeg: – Ønsker å innrede loft på ti kvadratmeter til liten loftsstue med tre takvindu for lys og utsikt. Ikke tilfredsstillende krav til rømning. Ombygging av loft til oppholdsrom må omfatte etablering av sikker atkomst og rømningsvei.

Dette krever en fast trapp som skal være i overensstemmelse med . Mandat for gruppe brannsikkerhet på loft, med fokus på brannsikkerhet og retningslinjer for utbygginger av. Utbedring av eksisterende rømningsvei over loft. Fukt er en av de største farene ved utbygging av loft. Sørg for godkjent rømningsvei om du skal få det godtatt som boareal.

Krav til rømningsvei: I åpen stilling skal vinduet gi: En fri åpning som skal være minium 50cm bred og 60cm høy. Samtidig må disse tilsammen være minium .