Rekkverk høyde

Rekkverk skal ha høyde og utforming som sikrer mot fall og sammenstøt. Rekkverk skal utformes slik at klatring forhindres. For rekkverk i trapper og ramper skal følgende minst være oppfylt: a) Høyde på rekkverk skal være minimum m.

Dette omfatter også rekkverk på repos og . Høyde på rekkverk i trapper og ramper skal være minimum m. Byggforeskriftenes regler for rekkverkets høyde Byggforeskriftene foreskriver at et rekkverk skal ha en høyde på 10mm om høyden mellom . Dersom terrassen ligger mer enn en halv meter over bakkenivå, er det krav om rekkverk. Rekkverket må bygges solid slik at det ikke gir etter for belastning, . Høyde på rekkverk etter rehabilitering av balkong er for høyt! Heisan folkens, jeg ønsker noen synsvinkler fra andre . Regelen sier en høyde på cm og at det ikke skal . Manglende eller feil utført rekkverk kan få fatale konsekvenser.

Rekkverk skal ha høyde og utforming som sikrer at man ikke faller ned der det . Arbeid i høyden er arbeidsoperasjoner som kan medføre fall til lavere nivå. Kollektiv fallsikring som for eksempel rekkverk, skal prioriteres fremfor personlig .