Registrere i foretaksregisteret

Registrering i Foretaksregisteret skjer enklest ved å fylle ut skjemaet Samordnet registermelding i Altinn. Vær særlig oppmerksom på kravene til vedlegg og . Næringsdrivende enkeltpersonforetak kan registrere seg i Foretaksregisteret på frivillig grunnlag hvis de ikke oppfyller kravene til registreringsplikt. Registrering i Foretaksregisteret medfører et gebyr.

Størrelsen på gebyret avhenger av hvilken organisasjonsform du skal registrere, og om du benytter . Alle enkeltpersonforetak kan registrere seg i Enhetsregisteret. Du har plikt til å registrere ditt enkeltpersonforetak i Foretaksregisteret hvis.

Et av de viktigste spørsmålene å ta stilling til ved registrering av enkeltpersonforetak er hvorvidt det holder å stå i enhetsregisteret eller om man . Alle næringsvirksomheter skal registreres i Enhetsregisteret i Brønnøysund. En av fordelene er at du får et organisasjonsnummer. For å bli registrert i Foretaksregisteret må man ha et organisasjonsnummer fra Enhetsregisteret, jf. I praksis skjer registrering basert på . For første gangs registrering i Foretaksregisteret skal det betales gebyr.

Det kan også kreves gebyr for andre meldinger som skal . Opplysningene i Foretaksregisteret er tilgjengelige for enhver. Foretaksregisteret er lovregulert i lov om registrering av foretak av 21.