Pvc matta farligt

Välj i andra hand ftalatfria PVC-golv. Vi vet att PVC-mattor och damm inomhus ger upphov till upptag av ftalater . Det handlar om plastmattor av PVC vilket finns i procent av de svenska hemmen. För att testa om din matta är ”farlig” – se faktarutan ovan. PVC-golv hormonstörande ämnen ftalater.

När vi vill begränsa exponeringen för giftiga kemikalier i . Barn under tre år kan få i sig dubbelt så höga halter av farliga.

PVC-matta innehåller en stor mängd ftalater i kilo räknat. Ett övergripande råd är att undvika PVC-plast. Vid förbränning av PVC-plast avges farliga kemikalier, saltsyra och dioxiner till exempel.

Nu för tiden finns det även ftalatfria PVC-golv och de är sannolikt. Nästan alla ofarliga ämnen är farliga om man konsumerar för mycket. PVC-plast är ett av de mest miljövidriga byggnadsmaterial som existerar på marknaden idag . Det var inte laminatgolv dom varnade för utan vanlig plastmatta, men.

Detta handlar om plastgolv, eller PVC-golv. Det som tidigare gjorde att PVC-golv ansågs miljöfarligt var att man blandade i andra ämnen, såsom vissa ftalater och brandskyddsmedel.

Man blir förvånad och rädd när man inser hur mycket farliga. Polyvinylklorid (PVC) (leksaker, golvmattor, sportartiklar, elkablar, med mera).