Protrombintid

Protrombinti tiden det tar før blodet levrer seg (koagulerer) etter at plasma tilsettes vevstromboplastin og optimal konsentrasjon av kalsium. Protrombintid-INR (PT-INR) er en klottinganalyse basert på analysen protrombintid. Protrombintid er en analyse der vevstromboplastin (fosfolipid og vevsfaktor) . Det er påvist til dels store forskjeller på protrombintid (PT-INR) målt med ulike fullblodsmetoder i primærhelsetjenesten og PT-INR målt med plasmametoder i . Forkortelse for protrombintid (PT) oppgitt i enheten INR (internasjonal normalisert ratio); Protrombintid-INR er en koagulasjonstest som er . Effekten av peroral antikoagulasjonsbehandling med vitamin K-antagonister, bestemmes ved måling av protrombintid. Protrombintid og international normalised ratio er de parametre, der anvendes til at måle effekten af oral antikoagulationsbehandling.

INR, PT-INR (Protrombintid-Internasjonalt Normalisert Ratio). CoaguChek S er basert på Quicks metode for måling av protrombintid. Metodene som er i bruk på norske sykehus er basert på Owrens metode. Retningslinjer for kalibrering av protrombintid-analysen.

AvoSure er et nytt instrument for måling av protrombintid beregnet for bruk på legekontor og til. Rapidpoint er et nytt instrument for måling av protrombintid-INR beregnet for bruk på legekontor. Rapidpoint er basert på Quicks metode for måling av . Protrombintid (PT-INR) på AvoSure fra Orion. Sammendrag fra en utprøving i regi av SKUP, 2000. AvoSure er et nytt instrument for måling av . Vill du få tillgång till hela artikeln?

Tiden det tar för blodet att levra sig under optimal koncentration av kalcium och efter tillsättning av . Referanseverdier av protrombintid: voksne – 11-sekunder, nyfødte – 13-sekunder.

More from my site