Perspektiver historie påbygg

Kombinerer go historiefaglig formidling med et økt fokus på eleven og elevenes. Perspektiver Påbygging er bygd over samme malen som Perspektiver . Perspektiver er et nytt læreverk i historie som kombinerer go historiefaglig. I Perspektiver Smartbok kan du lytte til teksten i boka, markere nøkkelor lage . Litteraturtype: Skolebøker Skole-emne: Historie Klassetrinn: VgKurs: Påbygging . På disse nettsidene finner du tilleggsressurser til læreboken Historie VgPåbygging.

Innholdet er ordnet etter kapitlene i boken.

Historie påbygging Vgbestår av følgende tema: Forståelse av metoder; Samfunn; Mennesker i et historisk perspektiv. Kurset er bygd opp slik: Studieenhet 1: . En fin og lettlest bok som anbefales til de som skal ta eksamen i historie påbygging. Kjøp ‘Perspektiver, historie vg vg3’ av Per Anders Madsen fra Norges raskeste nettbokhandel. I ettertid – lærebok i historie for Vgog Vg3. En kortere og enklere lærebok i historie.

Alle tiders historie Påbygging, Cappelen Damm. Grunnen til at man mente at det var nødvendig med rasjonering av varer etter krigen var at det fortsatt var varemangel. Med rasjonering ville regjeringen sikre at . Teksten i læreboka er lest inn og gjort tilgjengelig som lydbok.

Lydboka er delt opp i filer slik at elevene kan velge hvilket kapittel de vil lytte til. Oversikt over innholdet, med direkte tilgang til meny og utvalgte tema. Du finner blant annet historie Vg historie Vg historie som påbygg, kurs i.