Opplæringskontoret kristiansand tømrer

Opplæringskontoret for tømrerfaget i Kristiansand Kronprinsensgt. Opplæringskontoret for tømrer-faget ble etablert august 19av Kristiansand Byggmesterforening. Opplæringskontoret har i dag over 130 .

Ved å velge våre medlemmer velger du også et medlem av. Opplæringskontoret for tømrerfaget. Navn, Opplæringskontoret for tømrerfaget.

Besøksadresse, Kronprinsensgate 1 Kristiansand.

Postadresse, Kronprinsensgate 46Kristiansand. Opplæringskontoret for tømrerfaget, opplæringskontoret for rørleggerfaget,. Opplæringskontoret For Tømrerfaget – opplæring, tømrerlærling, aktivt yrke, bygghåndverk, bygghåndverksfag, byggmesterforbundet, faglært, fagopplæring . Under hele læretiden din vil du også bli fulgt opp av Opplæringskontoret for byggfag.

Vi tar inn lærlinger i tømrer- og betongfagene, vei- og anleggsfag, asfaltfag, fjellarbeidsfag,. Kristiansan Tømrerfag, betongfag, Lisbeth Erland. Disse opplæringskontorene er medlem i Norges Byggmesterforbund:. Elever sliter ikke så mye med å få læreplass i tømrerfaget som i. Opplæringskontorene i Kristiansand og Oslo opplyser at de ligger an til .