Norges idrettsforbund

Tidligere i år inngikk Norges idrettsforbund og BUA en samarbeidsavtal e som tilbyr idretten en ny og velfungerende utstyrsordning for barn og unge. LUFTSPORTSUKA 2017- Norges største felles arrangement for Luftsport! Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (forkortet NIF eller forenklet til Idrettsforbundet) er norsk idretts øverste organ.

NIFs ting er norsk idretts høyeste myndighet. NIF er en frivillig, partipolitisk nøytral og uavhengig organisasjon. Norges idrettsforbun norsk idrettsorganisasjon stiftet i 19ved sammenslutning av Norges Idrettsforbund og Norges Olympiske Komité. Norges idrettsforbun Oslo, Norway.

Vi jobber for å skape idrettsglede for alle!

Norges Idrettsforbund jobber hardt med å spare kostnader. Nedbemanning er det foreløpig ikke snakk om. Norges idrettsforbund følger Datatilsynets og Forbrukerombudets krav til forvaltning av personlige opplysninger.

Du kan aktivt samtykke til hvorvidt du ønsker at . Norges Idrettsforbund og Olympiske og Paralympiske Komité fra Tåsen, Oslo. Foreninger og forbund – Idrettsforbund og -kretser. Inge Andersen fratrer sin stilling som generalsekretær i Norges Idrettsforbund (NIF) etter å ha blitt bedt om å slutte. I dag holdes et møte mellom NIF og IHS om forsikringsstriden. Får offentligheten innsyn i hva som faktisk . Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité.

Alt innhold er beskyttet i henhold til lov om opphavsrett til åndsverk (Åndsverkloven). De tyngste kvinnelige kandidatene til toppjobben i Norges Idrettsforbund mener alle at kjønnsbalansen bør bli bedre når Inge Andersens . Mandag kveld ble det klart at Inge Andersen må fratre stillingen som generalsekretær i Norges idrettsforbund etter år. NIF er det høyeste organ i den norske idrettsbevegelsen og er det samlende organ for landets idrettskretser og særforbund.