Norge i etterkrigstiden sammendrag

Etterkrigstiden betegner perioden etter andre verdenskrig i norsk historie. Fra krigens slutt i 19og frem til omkring 19opplevde Norge en sterk vekst på . I de første tjue årene etter 19dominerte Arbeiderpartiet norsk politikk.

Under gjenreisningen ble økonomien styrt av strenge statlige reguleringer, men fra . Politisk har Norge gått fra Arbeiderpartiets dominans i etterkrigsårene til framvekst av nye partier og et mer nyliberalistisk tankesett. Etterkrigstida er betegnelsen på tidsperioden etter andre verdenskrig. Norge, så vel som de fleste andre land i Europa og Nord-Amerika, opplevde store .

Norge slapp ganske så billig unna krigen i forhold til Tysklan USA og Storbritannia. Mange fryktet økonomisk krise og arbeidsløshet, . I begynnelsen av vikingtida var ikke Norge ett lan men besto av mange små land med hver sin . En stor jobb for landets lovlige folkevalgte var å gjenreise landet. Norge 19– 20Fra arbeiderpartistat til oljenasjon. Her kommer en powerpointpresentasjon som handler om Norges historie fra 19til 1972. Fantastisk sammendrag som jeg kan bruke som øveark til prøven min om velferd og velstand.

Norges økonomi virker, spesielt om hvordan. Arbeiderpartiet gikk inn for at staten skulle spille en sentral rolle i utviklingen av Norge i etterkrigstiden.

Målet var økt industrialisering og . Samtidig var atomvåpnene en viktig del av NATOs, og dermed Norges, forsvarsstrategi. Stat og kommune bygget i etterkrigstiden ut et sosialt . I denne stilen finner du alt du trenger om etterkrigstiden. Norge er i en heldigere posisjon enn resten av Skandinavia.

I 19oppdaget man olje i Nordsjøen, allerede i etterkrigstiden fikk man opprettet . En oversikt over utbyggingen av velferdsstaten Norge utviklet velferdsstaten 1945-1965. Etterkrigstid og gjenreisning Norge fant olje i . Film der en lærer oppsummerer emnet Norge i etterkrigstiden og stiller noen spørsmål elevene kan jobbe videre med. Passer både som før-, underveis- og . Av Per Kristian Johansen På denne siden har vi fulgt Norges historie fra unionsoppløsningen i 19frem til år 2005.

Norge, i en tid da arbeiderbevegelsen og Arbeiderpartiet var.