Nordens ark djur

På Nordens Ark håller vi ett 80-tal arter. Här finner du allt från stinkpaddor, hotade lantraser, skruvhornsgetter till världens största kattdjur, . BufretLignendeOversett denne sidenNordens Ark är en djurpark som arbetar för att ge utrotningshotade djur en framtid. Vi bedriver naturvår uppfödning, forskning och utbildning samt arbetar med . BufretLignendeOversett denne sidenI djurparken hittar du stora och små däggdjur. Vi har allt från sisel till världens största kattdjur, amurtigern. Vi har också svenska däggdjur som järv, lo, varg och . Vilda djur – en tur genom hela parken.

En guidad tur genom hela parken (ca km). Guiden berättar om Nordens Ark och de hotade djuren ni möter på vägen. Gå til Hotade vilda djur på Nordens Ark – Utrotningshotade djur från norra halvklotets tempererade klimatzoner går ute året runt i mycket stora . Nordens Ark är en djurpark där du möter ett 80-tal av världens utrotningshotade djur.

Den vackra naturen och möjligheten att se djur som varg, snöleopard och . Lodjuret är Sveriges och Nordens enda vilda kattdjur. Förr jagades lo för den fina pälsens skull. I början av 1900-talet betalade staten ut .

Vi är övertygade om att alla mår bra av att vara ute i naturen och att möta djur. Därför är det mycket roligt att med stöd från PostkodLotteriets Specialprojekt Bättre . Lena M Lindén är biologen som fick chansen att utveckla Nordens Ark från en första förflugen tanke till dagens verksamhet med ett sjuttiotal djurarter i hägn, .