Nøkkeltall for bedrifter

Få oversikt over regnskapstall, offisielle roller, aksjonærer, adresser m. BufretHer finner du all informasjon om norske foretak gratis. BufretLignendeNøkkeltall er en økonomisk indikator som gir et hurtig overblikk over en.

Ettersom det ikke kun er viktig å se på hvor mye en bedrift tjener, men også om de . Oversikt med forklaringer og formler for nøkkeltall som belyser en bedrifts finansielle forhold:. Bedriften din går kanskje med overskud men er det nok? Våre nøkkeltall er hentet fra de klassiske kriteriene for å analysere en bedrifts utvikling: Bedriftens lønnsomhet i form av den kapital som er bundet i bedriften . Dette nøkkeltallet beskriver hvor mye likvide midler du har tilgjengelig sett i forhold til salgsvolumet i bedriften.

Kasse,bank, kortsiktige investeringer, . Proff Forvalt inneholder nøkketall og dybdeinformasjon om alle norske bedrifter. Vi har siden 19punchet, kontrollert og distribuert ut regnskap. Bedrifter som får støtte av Innovasjon Norge har prosentpoeng høyere årlig vekst i omsetningen hvert år i tre år etter at bedriften fikk støtte fra Innovasjon . Bedrifter i alt, 433 472 490 413 564 570 523 595 5054.

Jordbruk, skogbruk, fiske, 97 45 887 . Her finn du statistikk som kan sette lys på ulike sider ved næringslivet. Statistikken kan mellom anna nyttast til å syne virkninga av endringar i .