Moss kommune teknisk

I Moss kommune fordeles arbeidet med tekniske tjenester mellom kommunen, kommunale foretak og interkommunalt selskap. Vi sørger blant annet for at kommunens innbyggere har en tilfredsstillende vannforsyning, . Kommunen gjennomfører parkeringshåndheving i samsvar med veitrafikklovgivning og gjeldende forskrifter og vi behandler søknader om . Dette er en type kart som du henter på kommunens kartløsning og hvor du tegner inn omrisset av det planlagte byggetiltaket. Informasjon om etablering av avfallsskur utendørs, avfallsrom innendørs, og etablering av nedgravde avfallsløsninger er beskrevet i Renovasjonsteknisk . Fakta om kommunen og informasjon om lokalpolitikk.

Vi gjennomfører all saksbehandling i byggesaker etter plan- og bygningsloven.

Har du et generelt spørsmål kan du besøke oss eller kontakte oss på vår . Moss kommune, Rådhuset, Kirkegata 1 Postboks 17 15MOSS. Kommunalavdeling plan, miljø og teknisk – Miljø-seksjonen. Kommunalavdeling for plan, miljø og teknisk. Postboks 115Moss Generelle publikumshenvendelser mellom kl . Postboks 115Moss Generelle publikumshenvendelser mellom .

Teknisk utvalg består av medlemmer som velges av bystyret. Bystyret velger leder og nestleder. Utvalget kan behandle saker innenfor sitt fagområde på eget . Det kan være nødvendig å montere sikringstiltak som gjerde eller annen innretning på topp av forstøtningsmur for å hindre fallulykker, jf byggteknisk forskrift . Renovasjonsgebyr 20- Moss kommune. Det er Moss kommune som fakturerer abonnenter i Moss. Her finner du oversikt over gebyrene.

Besøksadresse: Fleischers gate 153 Moss. Mer info om Moss Kommune Kommunalavdeling Plan, Miljø og Teknisk.