Moss kommune renovasjon

I Moss kommune kildesorteres avfallet som hentes ved alle husstander og hytter. Kildesorteringsbeholdere – Klikk for stort bilde Det er et overordnet mål at innbyggere i Moss skal redusere mengde avfall og kildesortere mer. Postboks 115Moss Generelle publikumshenvendelser mellom kl 10-14.

Tømmerute for avfall blir i påsken som følger: . MOSS: Abonnenter kan ved spørsmål vedr. MOVAR eller benytte Moss kommune sin avfallskalender på nett. MOVAR er ansvarlig for husholdningsrenovasjonen i kommunene Moss, Rygge, Råde, Vestby og Våler.

Med husholdningsrenovasjon menes henting av avfall . Omlastningsstasjon for husholdningsavfall; Lagerhold for husholdningsrenovasjon. Solgård Gjenvinningsstasjon tar imot avfall fra private husholdninger og . Kontakt Moss kommune, avd renovasjon. Besøksadresse: Kirkegata 1 15Moss. Kontortid: Mandag til fredag fra kl 10.

To see more from Moss kommune on Facebook, or create an account.