Montere vannbrett etter kledning

Har lett på nett etter en veiledning ang. Vannbrett skal settes på før du setter opp kledningen. Kledningen anbefales overmalt innen år etter montering (normalt østlandsklima).

Monter vannbrett og beslag før du monterer kledningen. Men det store stygge spørsmålet er nå, hvordan montere vannbrett? Har jeg tabbet meg ut med å montere kledningen?

Det er lov å jukse, så lenge det fungerer etter hensikten og er varig nok.

Hvis vinduene skal skiftes, bør de settes opp etter at vannbrett og beslag er på plass, mens sideveis omramming monteres først etter at kledningen er oppe. Dersom gerikter og vannbrett er i god stand eller har forseggjorte. Vannbrett med oppbrettede sidefelt i slissede spor i . Kontroller hvor i veggen vinduet skal stå i forhold til kledningen og utlekting. Fugeskum velger du også etter hvilken høyde over havet hytta.

Settes flere vinduer tett sammen, blir gjerne vannbrettet montert i én lengde.